Revado's Blog

Just another WordPress.com weblog

Vrei sa devii consilier scolar?

  1. 1.     OBIECTIVUL GENERAL: asigurarea asistenţei psihopedagogice a elevilor în vederea dezvoltării libere, integrale, armonioase şi pentru  formarea personalităţii autonome şi creative.
  1. 2.     DESCRIEREA LOCULUI DE MUNCĂ:

-fiecare psiholog şcolar îşi desfăşură activitatea într-un cabinet asigurat de şcoala la care este titular (pentru consilierea individuală),  iar pentru consilierea de grup (dirigentie) va utiliza spaţiul clasei, împreună cu prof. diriginte

  1. 3.     RELAŢII IERARHICE:

-se subordonează organizatoric directorului unităţii şcolare în care funcţioneaz

  1. 4.     ATRIBUŢII:

-consilierea elevilor (de grup şi individuală)

-consilierea părinţilor (de grup şi individuală)

-consilierea/testarea cadrelor didactice (de grup şi individuală)

-susţinerea de cursuri de orientare vocaţională

-aplicarea de teste psihologice

-promovarea ofertei şcolii

-completarea fişei de caracterizare psihopedagogică

-trimiterea lunară a raportului de activitate prin e-mail către site-ul C.J.A.P.P.

-completarea la zi a registrului de evidenţă a activităţilor

-achiziţionarea de teste psihologice

-atragerea de sponsorizări şi donaţii

-implicarea în proiecte educaţionale

-colaborarea cu ONG şi cu alte instituţii

-acordarea de interviuri la tv/radio/presă

-publicarea unor studii în reviste de specialitate

-publicarea unor studii pe pagina web a C.J.A.P.P.

-studii privitoare la nevoile elevilor

-participare la cursuri de perfecţionare

-iniţierea şi susţinerea unor cursuri de formare

  1. 4.     RESPONSABILITĂŢI

-asigură calitatea şi eficienţa muncii pe care o desfăşoară

-asigură climatul de muncă eficientă

-răspunde de veridicitatea datelor completate în Registrul de evidenţă a   activităţilor

-respectă condiţiile deontologice specifice profesiei de psiholog.

 

About these ads

Lasă un răspuns

Completeaza detaliile de mai jos sau apasa click pe una din imagini pentru a te loga:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Schimbă )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Schimbă )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Schimbă )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Schimbă )

Connecting to %s

Urmărește

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 33 other followers

%d bloggers like this: